Điều dưỡng tiêm thuốc theo y lệnh của Bác sỹ HomeCares hoặc bất cứ bệnh viện, phòng khám nào trên địa bàn

Đặt lịch hẹn
60,000 (VNĐ)

Truyền nước và theo dõi suốt thời gian truyền theo y lệnh bác sỹ

Đặt lịch hẹn
250,000 (VNĐ)

Chăm sóc bệnh nhân tại nhà 24/24

Đặt lịch hẹn
500,000 (VNĐ)

Chăm sóc bệnh nhân tai biến tại nhà

Đặt lịch hẹn
500,000 (VNĐ)
Đặt lịch hẹn