Tiêm thuốc tại nhà theo y lệnh của bác sỹ

Đặt lịch hẹn
60,000 (VNĐ)

Truyền nước tại nhà theo y lệnh của bác sỹ

Đặt lịch hẹn
150,000 (VNĐ)

Chăm sóc, vệ sinh, cho ăn, uống thuốc tại nhà hoặc tại bệnh viện

Đặt lịch hẹn
500,000 (VNĐ)

Chăm sóc, cho ăn, uống thuốc và luyện tập tại nhà

Đặt lịch hẹn
500,000 (VNĐ)

Truyền nước tại nhà theo y lệnh của bác sỹ

Đặt lịch hẹn
300,000 (VNĐ)
Đặt lịch hẹn