Phục hồi chức năng sau tai biến

-Tập phục hồi chức năng cho người sau tai biến

- Tập vận động, cảm giác

- Điện châm kích thích thần kinh

- Thời gian 1h/1 lần

- Chi phí 150.000 đ/ Lần

 

Đặt lịch hẹn
Đặt lịch hẹn