Tiêm thuốc tại nhà theo y lệnh của bác sỹ

Đặt lịch hẹn 60,000 (VNĐ)

Chăm sóc, vệ sinh, cho ăn, uống thuốc tại nhà hoặc tại bệnh viện

Đặt lịch hẹn 600,000 (VNĐ)

Chăm sóc, cho ăn, uống thuốc và luyện tập tại nhà

Đặt lịch hẹn 600,000 (VNĐ)

Truyền nước tại nhà theo y lệnh của bác sỹ

Đặt lịch hẹn 800,000 (VNĐ)