Bác sỹ đúng chuyên khoa sẽ theo dõi và đưa ra các lộ trình điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân

Đặt lịch hẹn 15,000,000 (VNĐ)

Bác sỹ đúng chuyên khoa sẽ theo dõi và đưa ra các lộ trình điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân

Đặt lịch hẹn 21,000,000 (VNĐ)