Hỗ trợ mẹ tắm bé mấy tháng đầu trong giai đoạn vừa ra viện sau sinh

Đặt lịch hẹn 150,000 (VNĐ)

Massage mỗi ngày cho mẹ mang bầu, giúp con khỏe hơn, dễ sinh hơn.

Đặt lịch hẹn 250,000 (VNĐ)

Kiểm tra tình trạng sức khỏe, vệ sinh của mẹ và bé

Đặt lịch hẹn 100,000 (VNĐ)

Kiểm tra tình trạng sức khỏe, vệ sinh của mẹ và bé

Đặt lịch hẹn 950,000 (VNĐ)

Kiểm tra tình trạng sức khỏe, vệ sinh của mẹ và bé

Đặt lịch hẹn 1,350,000 (VNĐ)